Danubius Octet Singers

DANUBIUS OCTET SINGERS


Mužské spevácke okteto DANUBIUS OCTET SINGERS je zložené výlučne z profesionálne školených spevákov - absolventov Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave a pôsobia v ňom členovia zborových telies z Bratislavy a Viedne (zbor Viedenskej štátnej opery, zbor Wiener Volksoper, Slovenský filharmonický zbor, Zbor Opery SND). Teleso sa špecializuje na slovenskú a slovanskú a cappella tvorbu (spev bez nástrojového sprievodu) - predovštkým autorov ako Eugen Suchoň, Ján Cikker, Leoš Janáček a i. Koncom r. 2014 vyšlo prvé profilové CD telesa pod názvom "A cappella pur", ktoré reprezentuje slovenskú národnú hudbu majstra Eugena Suchoňa v kontexte s tvorbou Leoša Janáčka, Pavla Česnokova a Nikolaja Kedrova aj na pultoch hudobných predajní v zahraničí.

KONTAKT

Mgr. art. Daniel Simandl     Mgr. art. Jaroslav Pehal

0911/589 610                        0918/497 237

dirigent@danielsimandl.eu   info@spev.sk 

www.facebook.com/danubiusoctetsingers