Danubius Singers

DANUBIUS SINGERS

DANUBIUS SINGERS je komorný zbor zložený z 8-16 profesionálnych spevákov, členov zborových telies ako: zbor opery SND, zbor Slovenskej filharmónie, zbor Viedenskej štátnej opery a i. Teleso je dôkazom, že vynikajúce diela opernej klasiky, ako aj koncertné zborové diela slovenských i svetových skladateľov je možné interpretovať aj v komornom obsadení.