Kritiky

"Popri všetkých sólistoch platí aj o zbore z Banskej Bystrice, že si zaslúži obdiv za zrozumiteľnosť slova a hlasovo pekné nasadenie vo všetkých veľkých scénach. Veľké uznanie za jeho naštudovanie patrí Danielovi Simandlovi."

Sieglinde Pfabigan - Online Merker - 10.9.2022

"Vysoký kredit majú žilinské matiné pre deti, z ich programu na tomto mieste spomeniem veľmi úspešné uvedenie krátenej verzie opery Bastien a Bastienka od W. A. Mozarta, pod realizáciu ktorej sa výrazne, popri speváckych protagonistoch, podpísali dirigent Daniel Simandl a vtipný moderátor Martin Vanek."

Lýdia Dohnalová - Opera Slovakia - 15.7.2018

"Ďalšiu pochvalu si v nemenšej miere zaslúži dirigent večera Daniel Simandl ... za zmysel pre štýl, za voľbu adekvátnych temp, za prácu s rytmickými a dynamickými stupňovaniami, pripomínajúcimi architektúru veľkých komických opier z predverdiovského obdobia. Rita na malej ploche ponúka variácie rozmanitých nálad, pričom najmä v duetách a spoločných číslach inklinuje k ohnivým gradáciám. Daniel Simandl s orchestrom Komornej opery (koncertný majster Štefan Filas, prvý huslista Opery SND) sa vcelku úspešne pokúsil dať predstaveniu kontrast i spád. Solídny výkon podal aj orchester."

Pavel Unger - Opera Slovakia - 3.5.2017

"Kontakt dirigenta (Daniel Simandl) so spevákmi a hudobníkmi je intenzívny a životodarný, miestami pôsobíaž strhujúco." 

Martin Timko - Denník Postoj - 15.2.2016

"CD je reprezentatívnym dôkazom toho, že vzniklo a existuje mimoriadne perspektívne slovenské vokálne teleso, vypĺňajúce interpretačnú medzeru v bohatom majstrovstve domácich vokálnych talentov. Najviac na mňa zapôsobili nádherne interpretované zbory zo Suchoňovho cyklu O horách, Janáčkove Štyri mužské zbory i dramatický Kantor Halfar, ako aj Česnokovove duchovne prežité sakrálne diela. Okteto mužských hlasov znie na nahrávkach farebne, plnozvučne - dokonca občas ako oveľa početnejší mužský zbor, pričom každý jedinec v ňom pozná profesionálne zákonitosti spevu (bez amatérskych chybičiek) a spieva s plným precítením slovanskej vrúcnosti i poznaním diferenciácie ľudového základu skladieb či - naopak - profesionálnej harmonicko - melodickej vypracovanosti modernejšie ladených diel, inšpirovaných básnickými textami, resp. špecifikami duchovných chórov ruských autorov z prelomu 19. a 20. storočia. Je to nahrávka, ktorá si zaslúži poctu."

Terézia Ursínyová - Opera Slovakia - 3.6.2015