Kritiky

"Živá hudobná zložka inscenácie, ktorú tvorí komorný orchester The Ladies Ensemble spolu s klaviristkou Oksanou Zvinekovou, prináša do javiskového diela stimulujúce dynamické, dramatické akcenty aj zmeny nálady a atmosféry. Decentne sa hneď premietajú do speváckeho výrazu a stvárnenia postáv. Kontakt dirigenta (Daniel Simandl) so spevákmi a hudobníkmi je intenzívny a životodarný, miestami pôsobí až strhujúco."

Martin Timko - Denník Postoj - 15.2.2016

"CD je reprezentatívnym dôkazom toho, že vzniklo a existuje mimoriadne perspektívne slovenské vokálne teleso, vypĺňajúce interpretačnú medzeru v bohatom majstrovstve domácich vokálnych talentov. Najviac na mňa zapôsobili nádherne interpretované zbory zo Suchoňovho cyklu O horách, Janáčkove Štyri mužské zbory i dramatický Kantor Halfar, ako aj Česnokovove duchovne prežité sakrálne diela. Okteto mužských hlasov znie na nahrávkach farebne, plnozvučne - dokonca občas ako oveľa početnejší mužský zbor, pričom každý jedinec v ňom pozná profesionálne zákonitosti spevu (bez amatérskych chybičiek) a spieva s plným precítením slovanskej vrúcnosti i poznaním diferenciácie ľudového základu skladieb či - naopak - profesionálnej harmonicko - melodickej vypracovanosti modernejšie ladených diel, inšpirovaných básnickými textami, resp. špecifikami duchovných chórov ruských autorov z prelomu 19. a 20. storočia. Je to nahrávka, ktorá si zaslúži poctu."

Terézia Ursínyová - Opera Slovakia - 3.6.2015

"Pod najčerstvejšiu verziu Donizettiho opery sa podpísal mladý tím inscenátorov i sólistov Komornej Opery Bratislava. Išlo o celkom vhodný dramaturgický výber a ešte lepšie naštudovanie. Z možných verzií sa tvorcovia rozhodli použiť taliansku s hovorenými predelmi, ktoré však boli upravené na ideálnu časovú mieru. Obzvlášť oceňujem, že zazneli tiež v taliančine (nie je pravidlom dodržať v próze originál ani na profesionálnych scénach), čím sa nenarúšala jednota predstavenia. K dispozícii boli titulky v slovenčine. Ďalšiu pochvalu si v nemenšej miere zaslúžia dirigent večera Daniel Simandl a režisér Tomáš Remy Sloboda. Prvý z nich za zmysel pre štýl, za voľbu adekvátnych temp, za prácu s rytmickými a dynamickými stupňovaniami, pripomínajúcimi architektúru veľkých komických opier z predverdiovského obdobia. Rita na malej ploche ponúka variácie rozmanitých nálad, pričom najmä v duetách a spoločných číslach inklinuje k ohnivým gradáciám. Daniel Simandl s orchestrom Komornej opery (koncertný majster Štefan Filas, prvý huslista Opery SND) sa vcelku úspešne pokúsil dať predstaveniu kontrast i spád. Solídny výkon podal aj orchester."

Pavel Unger - Opera Slovakia - 3.5.2017