Vianočné výchovné koncerty

Tichá noc, svätá noc...

Vianočný výchovný koncert pre malých i veľkých
Vianočná hudba klasikov, ako aj prekrásne tradičné slovenské koledy zaznejú v predvianočnom výchovnom koncerte pre základné i stredné školy v podaní mladých profesionálnych umelcov - poslucháčov a absolventov Konzervatória a VŠMU v Bratislave. 
Koncert je doplnený sprievodným slovom oboznamujúcim žiakov a študentov s históriou vianočnej tvorby a posolstvom vianočných zvykov.
Špeciálny bonus: v prípade Vášho záujmu vystúpenie Mikuláša po skončení koncertu zdarma.