Detská opera Harmónia Bratislava

AKTUÁLNA PONUKA 2018 

KONTAKT

Mgr. art. Jaroslav Pehal

+421 918497237

info@spev.sk

www.facebook.com/operanaszabava

DETSKÁ OPERA HARMÓNIA BRATISLAVA

Už od roku 2006 uvádzame veselú spevohru v jednom dejstve 12-ročného Wolfganga Amadea Mozarta - "Bastien a Bastienka". Okrem stoviek repríz na základných a stredných školách a v kultúrnych domoch sme sa odvážili zasvätiť do čarovného sveta detsky hravej Mozartovej hudby dokonca už aj najmenšie deti v materských školách. Pre nás umelecky najhodnotnejšími boli uvedenia Bastiena a Bastienky v Bratislave spolu s renomovaným súborom starej hudby Musica Aeterna pod vedením Petra Zajíčka (2009), či v rámci festivalu "Mozartovy děti 2011" vo Filharmónii Brno alebo pravidelná spolupráca so Štátnym komorným orchestrom Žilina, kde sme od roku 2012 v rámci cyklu Matiné pre rodičov s deťmi uviedli okrem Mozartovho Bastiena a Bastienky aj skrátené verzie opier W. A. Mozarta Čarovná flauta, G. Donizettiho Nápoj lásky, Don Pasquale, B. Smetanu Predanú nevestu a Českú vianočnú omšu J. J. Rybu pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla.